Jonge leerlingen voelen zich prettiger op een school met een groen schoolplein dan op een school met een betegeld schoolplein. Kinderen uit groep 4 en 5 vinden school leuker, hebben meer vriendjes en geven aan minder gepest te worden dan hun leeftijdsgenoten met een grijs tegelplein.

Dit concluderen onderzoekers van de VU Amsterdam, stichting Veldwerk Nederland en Hogeschool Leiden na meting van de voor- en nadelen van natuurlijke elementen op schoolpleinen. Een schoolplein met natuurlijke elementen zoals gras, moestuin en boomstammen wordt zowel door leerlingen, leerkrachten als door ouders beter gewaardeerd dan een ‘grijs’ schoolplein. Volgens de onderzoekers biedt een groen schoolplein meer dan alleen speelplezier, het groene plein wordt vaker en voor meer verschillende lessen gebruikt dan het stenen schoolplein.

Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen zich na het buitenspelen tijdens de pauze beter kunnen concentreren. Uit nadere analyses blijkt dat jongens na de pauze op een groen schoolplein zich nog iets beter kunnen concentreren. Meisjes lijken zich juist beter te kunnen concentreren na een pauze op een grijs schoolplein. Voor meisjes is het effect zelfs sterker. Ook zou het groene schoolplein een positieve invloed kunnen hebben op het toenemende overgewicht onder kinderen, omdat men verwacht dat kinderen op zulke schoolpleinen meer en gevarieerder bewegen dan op grijze schoolpleinen. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of leerlingen ook daadwerkelijk meer en gevarieerder bewegen op het groene schoolplein.

Bron:

http://www.avs.nl