De bouwsector moet in toenemende mate rekening houden met aspecten van duurzaam bouwen. Naar schatting zullen tussen 2010 en 2020 gemiddeld 20.000 werknemers in de bouw een groene job hebben. Bestaande groene jobs behouden en nieuwe groene jobs creëren, dat is de uitdaging voor de toekomst. Er is dus nood aan nieuwe bewustmakingscampagnes, opleidingen en informatieverstrekking. Financiële en fiscale stimuli moeten minstens behouden blijven en liefst zelfs verhoogd en uitgebreid worden om de doorbraak van duurzaam bouwen mogelijk te maken. Dat is de conclusie op het BouwForum, het jaarlijkse evenement van de Confederatie Bouw bij de start van Batibouw.

Het percentage van de aannemers die vandaag zeggen dat ze bezig zijn met duurzaam bouwen blijft hoog (70 %), maar is niet meer toegenomen sinds 2007. Aannemers hebben wel een iets actievere houding tegenover duurzaam bouwen. Het aandeel van duurzaam bouwen in de omzet van de ondernemingen steeg sterker in de periode 2004-2007 dan in de periode 2007-2010. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bouwen en dus ook duurzaam bouwen het moeilijker heeft in tijden van economische crisis. Dat blijkt uit een enquête die de Confederatie liet uitvoeren bij haar leden.

Uit de enquête blijkt dat aannemers zich vooral richten op aspecten van duurzaam bouwen die te maken hebben met isolatie en energie-efficiëntie. Ook de verwerking of het hergebruik van afvalstoffen scoort hoog. Alternatieve energie is relatief sterk in belang gegroeid. Andere aspecten van duurzaam bouwen, zoals modulair bouwen of koolstofarme materialen vinden minder ingang. In de toekomst zien aannemers de lage-energiebouw en het gebruik van superenergiezuinige installaties het meest stijgen, kort gevolgd door thermische superisolatie. Voor deze drie aspecten zien ze de markt verdubbelen tegen 2020.

Door de evolutie van duurzaam bouwen zal ook de behoefte aan arbeidskrachten evolueren. De aannemers zien de sterkste stijging voor plaatsers van isolatie en installateurs van verwarming. Tussen 2010 en 2020 zullen in de bouw gemiddeld 20.000 werknemers een groene job hebben, 13.000 in de gebouwenmarkt, 6.000 voor infrastructuurwerken en 2.500 voor werken rond hernieuwbare energie.

Jacques De Meester, Voorzitter van de Confederatie Bouw: “Het potentieel dat de zogenaamde koolstofarme economie aan de bouwsector biedt, is reusachtig. Duizenden nieuwe banen zullen de komende jaren in de bouw worden gecreëerd en die zullen op hun beurt duizenden andere jobs genereren in aanverwante sectoren. De samenwerking tussen de sector en de overheid zal de volgende jaren voortgezet worden om op die manier een stevig draagvlak te bieden aan aannemersbedrijven en bouwheren om te bouwen aan morgen.”

Bron:

ode.be