Extra klaslokalen voor de tijdelijke uitbreiding

Voor de gemeente Middelburg hebben we een aantal basisscholen geholpen met 1 of meer klaslokalen. Wij plaatsen deze op het schoolplein of in het bordes van een sportveld, als de ondergrond maar dragend genoeg is. Meestal moeten we dat nog uitvullen met fundatietegels. Plaatsen neemt 1 dag in beslag, en afmonteren meestal ook nog 1 dag. De meeste tijd zit in de voorbereiding en de aanvraag van de vergunning.

Artist impressie van de indeling van de 2 klassen

Er komen aardig wat technische details in het gebouw, waarvan je de meeste niet ziet

Plaatsing van de losse klasmodules