Aanleunwoning

Onze tijdelijke aanleunwoningen zijn flexibel en comfortabel, volledig naar wens in te richten en voldoen aan alle wettelijke eisen. Deze woningen doen niet onder voor een permanente woning.

Beschikbare Bouwsystemen


Vorige Volgende

Meer Informatie?


Neem dan contact op met Hans Sinnige, onze Verkoper bij StarCabin.nl. Contactformulier

Tijdelijke aanleunwoning nodig?

Omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, zal de vraag naar aanleunwoningen alleen maar toenemen. Door een aanleunwoning in de buurt van een verzorgingshuis te plaatsen, kunnen ouderen die nog redelijk gezond zijn langer zelfstandig blijven wonen.

Onze aanleunwoningen zijn flexibel maar comfortabel, volledig naar wens in te richten en voldoen aan alle wettelijke eisen. Deze woningen doen niet onder voor een permanente woning. Zowel te huur als te koop. Aanleunwoningen of kangoeroewoning worden ook veel gebruikt voor de huisvesting van gehandicapten en jongeren.

Seniorenwoning een nieuwe trend

Door de toegenomen levensverwachting van Nederlanders en de babyboomgeneratie heeft Nederland tot 2040 te maken met grote demografische veranderingen. Het aantal ouderen neemt flink toe. Dit aantal blijft stijgen, in 2060 is 26% van de bevolking boven de 65 jaar.
50-plussers willen meer en meer zelf de regie houden over hun leven en de zorg die zij t.z.t. nodig hebben (thuis, in verzorgings- of verpleeghuis). Ouderen blijven steeds actiever tot op late leeftijd, en willen liever zelfstandig blijven wonen, maar dan wel in een aangepast woning.

Ouderen moeten langer thuis kunnen blijven wonen. Niet alleen omdat ze dat zelf willen, maar ook omdat de ouderenzorg te duur wordt. Dat betekent dat woningen ouderenproof gemaakt moeten worden en er creatief moet wordt nagedacht over woonvoorzieningen en (alternatieve) zorg voor de oude dag. De aanleunwoning of seniorenwoning dichtbij de mantelzorger is een van de mogelijkheden hiervoor.

Nieuwe wetgeving

Per 1 januari 2014 gaan er landelijk nieuwe regels gelden die meer ruimte geven aan het maximum toelaatbare oppervlakte van aan-, uit- en bijgebouwen bij een hoofdgebouw. Het kabinet speelt met deze versoepeling in op de oproep om de mogelijkheden voor plaatsing van tijdelijke mantelzorgwoningen te vereenvoudigen.

Ook gemeenten zullen gaan inzien dat creatief meedenken over oplossingen voor betaalbare ouderen huisvesting en zorg noodzakelijk is. Waarbij het een gegeven is dat een goede kwaliteit van leven zorgt voor preventie en bijdraagt aan lagere zorgkosten, dus gemeenten zijn er ook financieel bij gebaat dat ouderen zich goed (blijven) voelen in hun woonomgeving.

Het beleid wordt dat mensen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben zoveel mogelijk zelf moeten organiseren en betalen. Het wordt moeilijker om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp of andere voorzieningen (vanuit de gemeente). Nu moeten mensen met een indicatie ‘’zorg zwaarte pakket 1 t/m 3’’ (dit wordt 1 t/m 4 of zelfs 5) thuis blijven wonen, al dan niet met hulp van mantelzorgers (familie, vrienden, buren en vrijwilligersorganisaties) en moeten zij benodigde zorg zelf inkopen.

Zelfstandig wonen in een aanleunwoning, seniorenwoning of kangoeroewoning in de eigen achtertuin is daarom dé oplossing. StarCabin denkt graag met u mee!